Online Bildiri

Kongreye bildiri sunumu Poster Bildiri ve Sözel Bildiri şeklinde olacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 08 Eylül 2020 tarihine kadar Online Sistem aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Bildiri Gönderimi ile ilgili sorularınız için lütfen Organizasyon Sekretaryasına başvurunuz.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) en geç 18 Eylül 2020 tarihinde başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiriler kongre esnasında dağıtılacak kongre CD’sinde, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Katılım Formu” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 20 Eylül 2020 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir. Özetlerin özet CD'sinde yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.


Özet Yazım ve Gönderim Kuralları

 • Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir.
 • Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özetleri sunum başlığını, yazar ve yardımcı araştırmacı bilgileri ile e-posta adreslerini içermelidir.
 • Bildiri özetleri kurallara uygun olmalı ve Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma bölümlerini içermelidir.
 • Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir. Özetler Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri sahibinin bildiri özetini bilimsel ve türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluğunu kontrol ederek göndermesi uygun olacaktır.
 • Sözlü bildirilerin sunum süresi kabul mektupları ile iletilecektir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.

Dijital Poster Teknik Özellikleri:

 • Şablona göre gerekli alanların doldurulması mecburidir.
 • PPT veya PPTX uzantılı Power Point dosyasını 23 Eylül 2020 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.
E-poster Şablonu için Tıklayınız..

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 • Bildirilerin yayınlanması için belirtilen kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 400 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (400 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 35. Ankem Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sisteminden de sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler kongre CD'sinde orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Ek yardım için "444 9 443" veya "0 (224) 233 40 00" nolu telefonu arayabilirsiniz.
35. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2020