Önemli Tarihler

  • Kongre Tarihleri
  • 28 Ekim - 01 Kasım 2020
  • Bildiri (Sözel ve Poster) Son Gönderim Tarihi
  • 08 Eylül 2020
  • Bildiri(Sözel ve Poster) Değerlendirme Sonuçları Kabul-Red Bildirim Tarihi
  • 18 Eylül 2020
  • İndirimli Kayıt-Konaklama Ücretleri için Son Başvuru Tarihi
  • 15 Mart 2020
  • E-Poster Son Gönderim Tarihi
  • 23 Eylül 2020
Not : E-Poster Son Gönderim Tarihi, Kongre Bilim Kurulu tarafından kabul edilen poster bildirilerin istenilen formatta (ppt veya pptx) son gönderilme tarihidir.
35. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2020